De Zonnewende vierhoek

Volgens heel oude en geheime informatie is het mogelijk om harmonie in je huis en in je leven te bevorderen door het creëren van een zogenaamde Zonnewende vierhoek. Bij de aanleg hiervan ontstaat een harmonieuze, uitgebalanceerde en plezierige ruimte. De Zonnewende vierhoek kan je huis omvatten, een kamer zijn, een tuin, wat dan ook. Een zonnewende vierhoek is een vierhoek die door zijn diagonalen de maximale hoeken van de posities van de zon bij zonsopgang en bij zonsondergang markeert, van de ene zonnewende naar de andere.

De Zonnewende vierhoek blijkt een mystieke, bijzondere, heel krachtige maar toch eenvoudige vorm te zijn die energie opwekt. Net zoals een labyrint, een piramide of een spiraal. De kracht zit in de eenvoud en de verbinding tussen kosmos en aarde die al deze vormen bewerkstelligen. En waarom zou het geheime informatie zijn? Het blijkt dat de oude bouwmeesters kennis hadden van deze methode en hiermee in vele plekken rustige, serene ruimtes creëerden, zoals in vrijwel alle kerken een feit is. Terwijl dit nergens op schrift lijkt te zijn gesteld. Lees verder hierover in Geometrie en Religie.

Hoe zit dit nu precies?

De Zonnewende vierhoek varieert afhankelijk van de plek waar we ons bevinden. De zonnewendes zijn de twee tijden van het jaar waarin de zon het hoogst (zomerzonnewende) of het laagst (winterzonnewende) aan de hemel staat. Tussen deze twee uitersten bevinden zich de lente- (21 maart) en herfst- (21 september) equinoxen. Afhankelijk van de Breedtegraad waar je bent, verandert de Zonnewende vierhoek van proportie. Net als de trillingsfrequentie van de aarde. Deze variatie in verhoudingen is te wijten aan de breedtegraad.

Breedtegraad

De breedtegraad of latitude is samen met de lengtegraad een geografische positieaanduiding. Deze meeteenheid geeft de noord-zuidpositie aan ten opzichte van de evenaar. De breedtegraad van een plek op aarde is de hoek die de lijn loodrecht op het model van de aarde met het vlak van de evenaar maakt. De breedtegraad varieert van 0° tot 90°, met de toevoeging NB (noorderbreedte op het noordelijk halfrond) of ZB (zuiderbreedte op het zuidelijk halfrond).  Een graad (°) is onderverdeeld in 60 minuten (‘), een minuut is onderverdeeld in 60 seconden (“). Een minuut op een grootcirkel komt overeen met een afstand van één zeemijl ofwel 1852 meter. Een breedtegraad komt overeen met een afstand van gemiddeld ongeveer 111 km (40 000 km/360°).

De geometrie van de Zonnewende vierhoek die op een plaats wordt toegepast, respecteert zijn kenmerken, zijn vibratie.

Je kan je voorstellen dat de zon niet op dezelfde plaats opkomt op een andere locatie op aarde. Als we simpelweg kijken naar de breedtegraad van Groningen (53° 13′ 8″) of naar die van Rome (41° 53’ 36”) weet je dat de zonsopkomst en dus ook de zonnewende op andere tijdstippen zullen plaatsvinden. Hierdoor ziet de zonnewende vierhoek er op deze plaatsen dus ook anders uit.

Hoe wordt de exacte vierhoek bepaald

Na een hele rits wiskundige bewerkingen kunnen we bepalen waar op aarde wij exact zijn en waar we een Zonnewende vierhoek willen gaan creëren. Zodat wij een harmonieuze, uitgebalanceerde en prettige plek voor onszelf en onze naasten kunnen gaan maken. In deze berekening hebben we naast de breedtegraad de Noordelijke Azimut nodig en de Ecliptica hoek van de aarde. Tot slot moeten er nog enkele goniometrische berekeningen op worden losgelaten. De uitkomst van al deze berekeningen is een verhoudingsgetal. Daarnaast komt er uit de berekeningen de lengte van één van de lange zijden van de vierhoek. Met dat verhoudingsgetal bepalen we de lengte van één van de korte zijden. Op dat moment hebben we de Zonnewende vierhoek.

Het wordt een behoorlijk technisch en wiskundig verhaal om dit allemaal uit te leggen, maar als je de achtergrond wilt weten, klik dan hier.

Heilige geometrie

Tegenwoordig gaan veel mensen weer terug naar de basis, de eenvoud. Terug naar het gevoel. Er is meer aandacht voor de spirituele vormen in de geometrie. De vormen van piramides, mandala’s, spiralen, labyrinten, merkaba zijn bekende spirituele vormen en bieden de mogelijkheid om meer met jezelf en eigen pad in aanraking te komen. Ongetwijfeld is de Gulden Snede bekend en nu komt daar de Zonnewende vierhoek bij, die harmonieuze effecten heeft op de afgemeten vorm, zoals een huis, een vertrek, een tuin of wellicht nog iets groters.

De Zonnewende vierhoek vindt zijn oorsprong en toepassing vooral in de bouwkunst, zoals we dit kunnen zien en nameten in plaatsen en gebouwen zoals de hieronder afgebeelde kathedraal van Chartres, de Dionysos tempel in Teos, de Vahari tempel in Chaurasi,  de tuin van de Taj Mahal en de tempel van Hatsjepsoet in Luxor.

Wat doet de Zonnewende vierhoek?

  • Creëert een harmonieuze ruimte
  • Creëert rust en aangenaam gevoel
  • Voelt uitgebalanceerd
  • Zuivert en filtert straling
  • Goed voor mens en dier
  • Het ondersteunt het leven
  • Regenereert alles wat zich in de vierhoek bevindt
  • Geeft positieve energie af

Lees verder over Geometrie en Religie    de Zonnewende vierhoek berekenen