De Zonnewende vierhoek berekenen

Azimut

Het azimut is een van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel. In dit stelsel wordt de positie van een object aan de hemel aangegeven door twee coördinaten, azimut en elevatie. Het azimut is daarin de horizontale component, de kompasrichting, dus de hoek met het noorden gemeten over het oosten. Het azimut wordt  in graden uitgedrukt. De positie van een ster aan de hemel wordt dus aangegeven door het azimut: de kompasrichting, en de hoogte: de hoek tussen de ster en de horizon. De gehele cirkel is 360°, noord=0°, oost=90°, zuid=180°, west=270°.

Het azimut van een hemellichaam komt overeen met de kompasrichting waarin dat hemellichaam wordt waargenomen. Het is de hoek tussen het noordpunt en het snijpunt van de horizon met het meridiaan vlak  die door het hemellichaam loopt, gemeten in de richting vanuit noord naar oost en wordt uitgedrukt in graden. Als voorbeeld: een ster die zich precies in het oosten bevindt heeft een azimut van 90°.

Ecliptica Hoek

De ecliptica of schijnbare zonneweg is de schijnbare jaarlijkse baan van de zon ten opzichte van de sterren aan de hemelbol. Het vlak van de ecliptica bevat dus zowel het middelpunt van de zon als dat van de aarde. Van de zon uit gezien is de ecliptica de jaarlijkse baan van de aarde om de zon.

De ecliptica is een grote cirkel die een hoek van 23°26′ maakt met de hemelequator, de denkbeeldige cirkel die de hemel in twee delen verdeelt, het noordelijk en zuidelijk halfrond. Zij snijdt de hemelequator in het lentepunt (de zon staat in die richting op 21 maart), rechte klimming 0 uur (de positie van een hemelobject ten opzichte van de hemelequator van de hemel), declinatie 0°(de positie van een hemelobject ten opzichte van de hemelequator.

In het lentepunt beweegt de zon zich van het zuidelijk naar het noordelijk halfrond van de hemelbol, in het herfstpunt van het noordelijk naar het zuidelijk halfrond. De grootste noordelijke en zuidelijke declinaties worden door de zon bereikt op 21 of 22 juni (zomerpunt, rechte klimming 6 uur, declinatie 23,44° noord) en op 21 of 22 december (winterpunt, rechte klimming 18 uur, declinatie 23,44° zuid).

Zoals te zien is aan de declinaties, is deze vrijwel altijd gelijk. daarom hoeft deze ook niet verder berekend te worden. We gebruiken dan ook de huidige Ecliptica hoek, te weten 23,439.

 

Korte uitleg van de berekening

 • Voor de eerste stap bepalen we de Breedtegraad. Wij gebruiken de webpagina GPS-Coördinaten. Bij adres vul je je huisadres is en van het resultaat bewaar je de breedtegraad in DG (decimale graden). Als je wil dubbelchecken, kan je natuurlijk ook Google Maps gebruiken.
  Het adres van de praktijk is Op ’t Haim 27 in Siddeburen. Het getal dat we nodig hebben voor de verdere berekeningen is de breedtegraad in DG (decimale graden), te weten 53.2468248.
 • Vervolgens berekenen we het Noordelijk Azimut punt met behulp van de Ecliptica hoek en de goniometrische berekeningen. In dit voorbeeld is het resultaat daarvan 48,33599238. Kortom, het Noordelijk Azimut punt vanwaar wij exact staan is nu bekend.
 • Daarna dienen we het Verhoudingsgetal V te vinden om hiermee de maat van de korte zijde van de Zonnewende vierhoek te bepalen. V = afgerond 1,12.
 • De voorlaatste berekening is om de lengte van lange zijde van de Zonnewende Vierhoek te vinden. Voor breedtegraden onder de 45e breedtegraad dient een andere berekening gemaakt te worden. Aangezien wij ons hier in Europa boven de 45e breedtegraad bevinden, komen we uit op 5,89 meter.
 • Tot slot dienen we de lengte van de korte zijde te berekenen. hierbij delen we zojuist gevonden lengte door het verhoudingsgetal V, dus in dit voorbeeld 5,89 / 1,12 = 5,24 meter.

Nu de Zonnewende vierhoek klaar is kan feitelijk op iedere plek in of om je huis een dergelijke constructie gemaakt worden. De hierboven gevonden afmetingen hebben alleen betrekking op het vinden van de juiste verhouding. dus is het verhoudingsgetal V van groot belang bij het maken van de Zonnewende vierhoek. Zou je bijvoorbeeld een vierhoek om je huis gemaakt willen hebben, dan kan je de zijde van de vierhoek berekenen door de lengte van de lange zijde te delen door het getal V. Dus in dit voorbeeld is de afmeting van de korte zijde 40 meter / 1.12 = 35,71 meter.

Let op, deze afmetingen gelden alleen voor de genoemde locatie in Siddeburen. Voor iedere andere locatie dienen dezelfde berekeningen te worden uitgevoerd afhankelijk van de breedtegraad. Als we bijvoorbeeld kijken naar het Sint Pietersplein in Rome met een breedtegraad van 41° 54′ 8″ komen we op een verhoudingsgetal V uit van 1,58.

Meer weten over geometrie en religie? Klik hier.

 

De Berekening

 • Bepaal eerst de breedtegraad van de plek waar je je bevindt. De breedtegraad van Siddeburen is  53.2468248. =>AAA
 • Om tot de Noordelijke Azimut te komen gebruiken we de vaststaande Ecliptica, te weten 23,439, in graden is dat SINUS(23,439 * PI / 180) = 0,397772494 => BBB
 • Dan bepalen we de Cosinus van de breedtegraad. COSINUS(AAA * PI /180) = 0,598369003 => CCC
 • Dan delen we bovenstaande twee berekeningen. BBB /CCC = 0,664761196 en daar nemen we dan de inverse cosinus van = 48,33599238 => DDD
  Dit getal is dan de Noordelijke Azimut.
 • Om het verhoudingsgetal te berekenen, nemen we de tangens van de Noordelijke Azimut. TANGENS(DDD) = 1,123795925. => EEE
 • Dan bepalen we de lengte van de lange zijde met behulp van de cosinus van de breedtegraad vermenigvuldigd met 0,9851.
  Uitkomst is 5,894533051. De lengte van de lange zijde is dus 5,89 meter. => FFF
 • Om de lengte van de korte zijde te bepalen, delen we de lengte van de korte zijde door het verhoudingsgetal. EEE / FFF = 5,245198814. Lengte korte zijde is dus 5,25 meter.
 • Om tot slot ook nog de diagonalen te berekenen, gaan we uit van EEE kwadraat + FFF kwadraat = GGG kwadraat. 34,74551989 + 27,5121106 = 62,2576305.
  De wortel hieruit is 7,89035046. Dit is de lengte van de diagonaal.

In feite draait alles om het verhoudingsgetal wat je in de berekeningen gevonden hebt. Hierna bepaal je welk object je wil gaan “overkappen” met de Zonnewende vierhoek. Ga je bijvoorbeeld uit van je huis met een perceellengte van 30 bij 20 meter, dan wordt de lange zijde dus 30 meter en de korte zijde 30 gedeeld door het gevonden verhoudingsgetal.

Het is belangrijk om de hoekpunten duidelijk te markeren en hier ook de intentie op te zetten dat het een bescherming mag zijn voor het object en het een harmonieuze, rustige en serene plek mag worden.

Wil je zelf een Zonnewende vierhoek berekend hebben? Aan de hand van je exacte adres (of de plek waar je een Zonnewende vierhoek wilt plaatsen) kan de berekening gemaakt worden. Vul dan dit formulier in.