Meten van het Huis

Bij het meten van het huis kunnen er zich naast goede ook slechte invloeden gevonden worden. Zonder dat u het weet of merkt wordt uw lichamelijke gesteldheid beïnvloed. Er kunnen zich (slechte) aardstralen, wateraders, GSM-antennes, WIFI-apparatuur, slechte elektrische circuits of anderszins de energie in uw huis beïnvloeden die hun uitwerking kunnen hebben op uw lichaam.

Mogelijk is het ook verstandig om voorafgaand aan de aankoop of verkoop van een huis een meting te laten doen. Er kunnen diverse verstoringen al opgelost worden alvorens u het nieuwe of bestaande huis betrekt. Meting kan op locatie of van afstand.

Aardstraal

Een aardstraal is een magnetisch fenomeen dat veroorzaakt wordt door de onderlinge aantrekkingskracht die wij allen, inclusief de hemellichamen, op elkaar hebben. Hierdoor zijn er netwerken, rasters om onze aarde heen.

Twee Duitse heren, Manfred Curry en Ernst Hartmann hebben beiden een netwerk of raster over de aarde gevonden met straling. Curry lijnen, die diagonaal lopen, kom je om de vier meter tegen en Hartmann lijnen, die horizontaal en verticaal lopen, om de twee of twee en een halve meter. We spreken over een natuurlijke vorm van radioactiviteit. Deze lijnen zijn niet ziekmakend, maar kunnen dit wel worden door de invloed van diverse factoren.

Factoren als hoogspanningslijnen, wateraders, GSM straling, magnetrons, elektrische bedden, elektrische dekens, DECT telefoons, WIFI, UMTS, 4G en het huidige 5G en ga zo maar door.

 

Waterader

Wateraders zijn schadelijk onder het huis en kunnen worden opgespoord bij het meten van het huis. Doordat ze ondergronds stromen veroorzaken ze wrijvingsweerstand en daardoor geladenheid. Er zijn verschillende problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Omdat ieder mens uniek is, kunnen stralingsproblemen zich op velerlei manieren uiten. Vaak naar het toilet moeten, slecht slapen, moe wakker worden zijn mogelijke klachten die bij wateraders horen.

Elektronica

GSM, Wifi en andere draadloze apparatuur, hoogspanningsmasten, de magnetron, zijn allemaal apparaten die straling afgeven. Ook deze stralingsbronnen kunnen worden opgespoord bij het meten van het huis. Ook al wordt er door de overheid, de onderzoeksinstituten en de telecombedrijven ontkend dat er sprake is van gezondheidsrisico’s, reken maar dat dit schadelijk is. Zo weinig mogelijk gebruiken dus en zoveel mogelijk uit de straling blijven. U krijgt hier ook advies over.

Meten en oplossen

We kunnen bovengenoemde zaken allemaal meten, bijvoorbeeld met de Lecher antenne. We kunnen bepalen of we met een ziekmakende of een goede lijn te maken hebben. Vanzelfsprekend zoeken we uitsluitend naar de ziekmakende lijnen en blokkeren de vervuiling. We houden dus niet de lijn tegen of buigen deze om, dat is onmogelijk. Door echter een steen te plaatsen bij binnenkomst in de woning wordt de lijn gezuiverd doorgelaten en heeft de persoon of personen geen last meer van de vervuiling. Bij een meting op afstand of bij een Energetisch taxatierapport is het aanleveren van een plattegrond een vereiste. Indien er geen officiële plattegrond beschikbaar is, kan ook met een getekende versie worden volstaan. Tijdens de meting krijgt u uitleg over de te volgen procedure en na afloop wordt er een tekening gemaakt met daarop aangegeven de stoorplekken en de plaats van de stenen.

Sinds kort werken we ook met de producten van Safe Living. Bij de huismeting wordt een Safe and Sound Pro gebruikt om elektromagnetische straling op te sporen. Stralingsmeter voor hoogfrequente elektromagnetische velden. Safe and Sound Pro II Meter is een compacte, eenvoudig te gebruiken meter voor Radio Frequenties / Microgolfstraling van 200 MHz tot 8GHz. (voor meer informatie over deze apparatuur klik hier.)

Daarom zal ook extra aandacht gegeven worden aan de slaapruimte, omdat wij mensen hier veel tijd doorbrengen en juist in onze slaap extra vatbaar zijn voor straling. Enerzijds gezien het oppervlak, anderzijds gezien onze mentale toestand tijdens onze slaap.

Meer informatie over de in deze praktijk voornamelijk gebruikte “witte” Lecher antenne, kan je vinden op de Engelstalige website van Acmos. Klik hier.

Tarieven ontstoren

Doormeten van een volledig huis (ter plaatse)   € 295,00
Plaatsen van ontstoor materiaal afhankelijk van straling per stuk € 7,00
Kilometervergoeding per kilometer € 0,35 geldend voor een reisafstand van 90 minuten vanaf Siddeburen. Daarbuiten dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt.

(Alle prijzen zijn inclusief BTW)

 

  U kunt uw plattegrond of tekening en uw foto hieronder bijvoegen. Alleen PDF en JPG bestanden zijn toegestaan.
  JaNee

  JaNee


  JaNee

  JaNee

  ik slaap door zonder wakker worden.ik slaap onrustig.ik word vaak wakker.ik moet er vaak 's nachts uit om naar het toilet te gaan.ik word altijd moe wakker


  JaNee

  JaNee