Meten van het Huis

Bij het meten van het huis kunnen er zich naast goede ook slechte invloeden gevonden worden. Zonder dat u het weet of merkt wordt uw lichamelijke gesteldheid beïnvloed.
Er kunnen zich aardstralen, wateraders, GSM-antennes, WIFI-apparatuur, slechte elektrische circuits of anderszins in uw huis bevinden die hun uitwerking kunnen hebben op uw lichaam.

Aardstraal

Een aardstraal is een magnetisch fenomeen dat veroorzaakt wordt door de onderlinge aantrekkingskracht die wij allen, inclusief de hemellichamen, op elkaar hebben. Hierdoor zijn er netwerken, rasters om onze aarde heen.

Twee Duitse heren, Manfred Curry en Ernst Hartmann hebben beiden een netwerk of raster over de aarde gevonden met straling. Curry lijnen, die diagonaal lopen, kom je om de vier meter tegen en Hartmann lijnen, die horizontaal en verticaal lopen, om de twee of twee en een halve meter. We spreken over een natuurlijke vorm van radioactiviteit. Deze lijnen zijn niet ziekmakend, maar kunnen dit wel worden door de invloed van diverse factoren.

Factoren als hoogspanningslijnen, wateraders, GSM straling, magnetrons, elektrische bedden, elektrische dekens, DECT telefoons, WIFI, UMTS en ga zo maar door.

Waterader

Wateraders zijn schadelijk en kunnen worden opgespoord bij het meten van het huis. Doordat ze ondergronds stromen veroorzaken ze wrijvingsweerstand en daardoor geladenheid. Er zijn verschillende problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Omdat ieder mens uniek is, kunnen stralingsproblemen zich op velerlei manieren uiten. Vaak naar het toilet moeten, slecht slapen, moe wakker worden zijn mogelijke klachten die bij wateraders horen.

Elektronica

GSM, Wifi en andere draadloze apparatuur, hoogspanningsmasten, de magnetron, zijn allemaal apparaten die straling afgeven. Ook deze stralingsbronnen kunnen worden opgespoord bij het meten van het huis. Ook al wordt er door de overheid, de onderzoeksinstituten en de telecombedrijven ontkend dat er sprake is van gezondheidsrisico’s, reken maar dat dit schadelijk is. Zo weinig mogelijk gebruiken dus en zoveel mogelijk uit de straling blijven. U krijgt hier ook advies over.

Meten en oplossen

We kunnen bovengenoemde zaken allemaal meten, met de Lecher antenne. We kunnen bepalen of we met een ziekmakende of een goede lijn te maken hebben. Vanzelfsprekend zoeken we uitsluitend naar de ziekmakende lijnen en blokkeren de vervuiling. We houden dus niet de lijn tegen of buigen deze om, dat is onmogelijk. Door echter een steen te plaatsen bij binnenkomst in de woning wordt de lijn gezuiverd doorgelaten en heeft de persoon of personen geen last meer van de vervuiling.

Sinds kort werken we ook met de producten van Safe Living. Bij de huismeting wordt een Safe and Sound Pro gebruikt om elektromagnetische straling op te sporen. Stralingsmeter voor hoogfrequente elektromagnetische velden. Safe and Sound Pro II Meter is een compacte, eenvoudig te gebruiken meter voor Radio Frequenties / Microgolfstraling (200 MHz tot 8GHz).

Daarom zal ook extra aandacht gegeven worden aan de slaapruimte, omdat wij mensen hier veel tijd doorbrengen en juist in onze slaap extra vatbaar zijn voor straling. Enerzijds gezien het oppervlak, anderzijds gezien onze mentale toestand tijdens onze slaap.

Meer informatie over de in deze praktijk voornamelijk gebruikte “witte” Lecher antenne, kan je vinden op de Engelstalige website van Acmos. Klik hier.

Tarieven ontstoren

Doormeten van een volledig huis (ter plaatse)   € 145,00
Plaatsen van ontstoor materiaal afhankelijk van straling per stuk € 7,00
Kilometervergoeding per kilometer € 0,35

(Alle prijzen zijn inclusief BTW)