Meten van het Huis

Bij het meten van het huis worden naast goede ook slechte invloeden gevonden. Zonder dat u het weet of merkt wordt uw lichamelijke gesteldheid beïnvloed. Er kunnen zich (slechte) aardstralen, wateraders, GSM-antennes, WIFI-apparatuur, slechte elektrische circuits of anderszins de energie in uw huis beïnvloeden die hun uitwerking kunnen hebben op uw lichaam.

Mogelijk is het ook verstandig om voorafgaand aan de aankoop of verkoop van een huis een meting te laten doen. Er kunnen diverse verstoringen al opgelost worden alvorens u het nieuwe of bestaande huis betrekt. Meting kan op locatie of van afstand.

Aardstraal

Rasters van energielijnen rond de aardeEen aardstraal is een magnetisch fenomeen dat veroorzaakt wordt door de onderlinge aantrekkingskracht die wij allen, inclusief de hemellichamen, op elkaar hebben. Hierdoor zijn er netwerken, rasters om onze aarde heen.

Twee Duitse heren, Manfred Curry en Ernst Hartmann hebben beiden een netwerk of raster over de aarde gevonden met straling. Curry lijnen, die diagonaal lopen, kom je om de vier meter tegen en Hartmann lijnen, die horizontaal en verticaal lopen, om de twee of twee en een halve meter. We spreken over een natuurlijke vorm van radioactiviteit. Deze lijnen zijn niet ziekmakend, maar kunnen dit wel worden door de invloed van diverse factoren. Er zijn overigens nog meer soorten aardstralen, zoals de Benkerlijnen, die een grid vormen van 10 x 10 meter afstand tussen de lijnen.

Factoren als hoogspanningslijnen, wateraders, GSM straling, magnetrons, elektrische bedden, elektrische dekens, DECT telefoons, WIFI, UMTS, 4G en het huidige 5G en ga zo maar door.

 

Krachtplaats

KrachtplaatsHet kan zijn dat er in het huis een krachtplaats aanwezig is, wellicht zonder dat u het weet. Onderzoeken of er een dergelijke plek is, hoort eveneens bij het meten van het huis. Want misschien blokkeert er iets in uw fysieke systeem waardoor bepaalde processen zich niet voldoende kunnen uiten. En mocht er dan een krachtplaats in huis aanwezig zijn, dan kunt u die gebruiken om ten volle uw creatiekracht in te zetten of zelfs blokkades kunt opheffen.

Waterader

Waterader of waterstroomWateraders zijn schadelijk onder het huis en kunnen worden opgespoord bij het meten van het huis. Doordat ze ondergronds stromen veroorzaken ze wrijvingsweerstand en daardoor geladenheid. Er zijn verschillende problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Omdat ieder mens uniek is, kunnen stralingsproblemen zich op velerlei manieren uiten. Vaak naar het toilet moeten, slecht slapen, moe wakker worden zijn mogelijke klachten die bij wateraders horen.

Elektronica

WIFIGSM, Wifi en andere draadloze apparatuur, hoogspanningsmasten, de magnetron, zijn allemaal apparaten die straling afgeven. Ook deze stralingsbronnen kunnen worden opgespoord bij het meten van het huis. Ook al wordt er door de overheid, de onderzoeksinstituten en de telecombedrijven ontkend dat er sprake is van gezondheidsrisico’s, reken maar dat dit schadelijk is. Zo weinig mogelijk gebruiken dus en zoveel mogelijk uit de straling blijven. U krijgt hier ook advies over.

Meten en oplossen

Bovengenoemde zaken zijn allemaal meetbaar, bijvoorbeeld met de Lecher antenne. We kunnen bepalen of we met een ziekmakende of een goede lijn te maken hebben. Vanzelfsprekend zoeken we uitsluitend naar de ziekmakende lijnen en blokkeren de vervuiling. We houden dus niet de lijn tegen of buigen deze om, dat is onmogelijk. We plaatsen een steen bij binnenkomst in de woning. Hierdoor is de lijn gezuiverd. En heeft de persoon of personen geen last meer van de vervuiling. Bij een meting op afstand of bij een Energetisch taxatierapport is het aanleveren van een plattegrond een vereiste. Indien er geen officiële plattegrond beschikbaar is, kan ook met een getekende versie worden volstaan. Tijdens de meting krijgt u uitleg over de te volgen procedure en na afloop wordt er een tekening gemaakt met daarop aangegeven de stoorplekken en de plaats van de stenen.

EMF MeterIn de praktijk wordt met de producten van Safe Living gewerkt. Bij de huismeting wordt een Safe and Sound Pro gebruikt om elektromagnetische straling op te sporen. Stralingsmeter voor hoogfrequente elektromagnetische velden. Safe and Sound Pro II Meter is een compacte, eenvoudig te gebruiken meter voor Radio Frequenties / Microgolfstraling van 200 MHz tot 8GHz. (voor meer informatie over deze apparatuur klik hier.)

Daarom zal ook extra aandacht gegeven worden aan de slaapruimte, omdat wij mensen hier veel tijd doorbrengen en juist in onze slaap extra vatbaar zijn voor straling. Enerzijds gezien het oppervlak, anderzijds gezien onze mentale toestand tijdens onze slaap.

Meer informatie over de in deze praktijk voornamelijk gebruikte “witte” Lecher antenne, kan je vinden op de Engelstalige website van Acmos. Klik hier.

Wat krijgt u?

 • Het huis wordt ter plaatse of op afstand doorgemeten.
 • Vervolgens worden er ontstoringsmaterialen geplaatst op de juiste plek als de meting ter plaatse wordt gedaan.
 • Indien de meting op afstand plaatsvindt, worden de materialen gelegd op de aangegeven plaatsen of eventueel via videobellen de juiste plek worden gewezen.
 • Daarna ontvangt u een globale tekening van pand of perceel met de plekken waar de materialen zijn neergelegd met een beknopte uitleg.
 • Er zullen adviezen worden gegeven over andere soorten straling en hoe u het beste met alle apparatuur (WIFI, afstandsbedieningen, DECT telefoons, babyfoon, stand-by, wekkerradio’s, etc.) kunt omgaan. Is de meting ter plaatse, dan wordt dat besproken. Is de meting op afstand, dan wordt het bij het beknopte verslag bijgevoegd.

Tarieven ontstoren

Doormeten van een huis/perceel  € 295,00
Plaatsen van ontstoor materiaal afhankelijk van straling per stuk € 7,00
Kilometervergoeding per kilometer € 0,35 geldend voor een reisafstand van 90 minuten vanaf Siddeburen. Daarbuiten moeten aanvullende afspraken worden gemaakt.

(Alle prijzen zijn inclusief BTW)

 

  U kunt uw plattegrond of tekening en uw foto hieronder bijvoegen. Alleen PDF en JPG bestanden zijn toegestaan.
  JaNee

  JaNee  JaNee

  JaNee

  ik slaap door zonder wakker worden.ik slaap onrustig.ik word vaak wakker.ik moet er vaak 's nachts uit om naar het toilet te gaan.ik word altijd moe wakker


  JaNee

  JaNee