Introductie

Er is al heel veel onderzocht en gefilosofeerd over het ontstaan van de piramides in de wereld, maar niemand weet hoe ze gebouwd zijn, wanneer ze gebouwd zijn en waarvoor ze hebben gediend. Er zijn veel vermoedens, veel geleerden die beweren te weten hoe het zit, maar allen blijven het werkelijke antwoord schuldig.
De piramides in Gizeh zijn geen grafmonumenten want er is nooit één aanwijzing in die richting of een graf gevonden. Tegenwoordig is men meer geneigd om in een andere richting te denken. Zo zijn er beweringen over een zonnecultus of over kennis van de sterren met verwijzingen naar Sirius, Orion en andere hemellichamen. Of dat het mogelijk een energiecentrale is. Vast staat dat het wiskundig gezien heel bijzonder is.

Maten

Het grondvlak van de grote piramide van Gizeh is 230 x 230 meter en de piramide is 146,59m hoog. De ligging van de piramides is exact op de lijn Noord-Zuid. Het oppervlak van ieder zijvlak is gelijk aan het kwadraat van de hoogte en de omtrek aan de basis is gelijk aan de omtrek van een cirkel met een straal die weer gelijk is aan de hoogte van de piramide. De omtrek aan de basis in PI (Piramide Inch) = 9131 * 4 = 36524 PI, omgerekend het exacte aantal dagen per jaar na deling door 100. Al deze zaken verwijzen dan weer naar de Stelling van Pythagoras, het getal pi en naar het getal φ van de Gulden Snede. Kortom, de beschaving die deze piramides heeft gebouwd was van veel zaken op de hoogte, wellicht veel meer dan onze beschaving.

Bijzondere effecten

Er zijn door een aantal mensen experimenten gedaan om de bijzondere effecten binnen een piramidevorm te kunnen verklaren. Wat blijkt is dat er binnen een piramide bijzondere krachten loskomen. Zo worden groenten en fruit op een natuurlijke manier geconserveerd, wordt water krachtiger en blijven scheermesjes scherp. Wel op voorwaarde dat dezelfde verhoudingen worden gehanteerd als de piramides in Egypte en één van de lijnen van het grondvlak exact Noord-Zuid gericht is.Grote piramide van Gizeh

Dan blijkt dat het beste resultaat wordt bereikt als het voorwerp op exact ⅓ hoogte – van de grond gerekend – wordt geplaatst.

De Koningskamer in de piramide van Cheops bevindt zich op exact ⅓ hoogte vanaf de basis, op circa 49m. In deze ruimte is ook de granieten bak (sarcofaag zoals men deze noemt) te vinden.

Onderzoek van Piramides

Er is door diverse gerenommeerde wetenschappers onderzoek gedaan naar het hoe van het piramide-effect. Echter zonder resultaat. Men weet het niet. Vanuit een andere hoek vermoedt men dat door de vorm van de piramide er fotonen ontstaan, lichtdeeltjes. Fotonen zijn een vorm van elektromagnetische straling. Dezelfde bronnen beweren ook dat levend weefsel fotonen uitzendt, hetgeen betekent dat wij bestaan dankzij of met hulp van (bio)fotonen.

Zwaartepunt piramide

zwaartepunt.

Er zijn ook beweringen dat de piramides een overblijfsel zijn van de Atlantiërs, die door de krachten van de piramides de aarde hebben getracht te helen. Het zijn enorme krachtbronnen gebleken, getuige ook de stroming van energie uit de top van de piramide die men heeft gezien bij de piramide van Kukulcan in Mexico of de Bosnische piramides. Vliegtuigen vliegen ook niet over piramides doordat er storingen in de apparatuur optreden.
Ook het conserverende effect van piramides blijft een raadsel, net als het mummificeren van mensen of dieren. Na een paar duizend jaar worden er mummies gevonden die in nog bijna perfecte staat zijn. Zouden zij “opgeladen” zijn of “behandeld” in een piramide?

 

Meditatie

De top van een piramide is sterk yin, terwijl de basis erg yang is en let op dat de trillingen zowel boven als beneden resoneren. Mediteren in een piramideZowel uit de top als uit de basis ontstaat een omgekeerde piramide, waardoor erboven en eronder dezelfde energieën worden ontwikkeld. Op of rond het zwaartepunt zijn yin en yang in evenwicht en is er dus geen beweging, geen leven. Hier is rust, stilstand. De beste plek voor een meditatie.

Groei

Naast meditatie zijn er ook mogelijkheden om groenten, fruit of andere levensmiddelen beter te doen groeien.
Zo lang een piramide maar van hetzelfde soort materiaal is gemaakt en de plaatsing exact Noord-Zuid is zullen de piramidekrachten loskomen.

Workshop piramide maken