Meten (van het huis) op afstand

Ook een stralingsonderzoek op afstand  – meten op afstand – behoort tot de mogelijkheden. Aan de hand van een plattegrond kan vastgesteld worden of er slechte straling aanwezig is en ook waar precies. Vervolgens kunt u met het advies aan de slag om de straling tegen te gaan.

Welke stappen zijn er?

1. U vult online het formulier in waarin een aantal vragen worden gesteld en gegevens vastgelegd.
2. U stuurt tevens een plattegrond (begane grond is voldoende) van uw woning en als u deze niet heeft, mag u de plattegrond ook tekenen.
3. U krijgt vervolgens een rekening thuis gestuurd.
4. Na voldoen van de rekening ontvangt u binnen 7 dagen een uitgebreid advies en meetverslag in uw mailbox.

Hoe werkt het?

Na het meten op afstand wordt in het meetverslag weergegeven dat er is gezocht naar belastende straling op uw huis en – in sommige gevallen – ook op uzelf of uw huisgenoten. Met belastende straling bedoelen we de diverse soorten straling die in en rond uw huis aanwezig zijn en waar u last van kunt hebben of krijgen.meten op afstand

Zo is er straling in de vorm van aardstralen, wateraders, GSM straling, WIFI straling, straling van andere systemen zoals radar, C2000 en zaken als hoogspanningsleidingen en elektrische circuits. De aanwezigheid van deze diverse soorten straling neemt de laatste jaren in sneltreinvaart toe en vormt een groot probleem. Enerzijds blijken de fabrikanten niet bereid om te erkennen dat dit gezondheidsklachten kan veroorzaken, anderzijds wordt er ook (nog) te weinig gepubliceerd over mogelijke gezondheidsrisico’s.

Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens is er een meting gedaan met de Lecher antenne. De Oostenrijker Ernst Lecher ontwikkelde een methode om de golflengte en frequentie van elektromagnetische golven te meten. Later is op basis hiervan de antenne ontwikkeld die nog steeds zijn naam draagt. Alles is energie en dus is alles te meten met de eigen frequentie. Zowel een waterader, een aardstraal, een boom, een plant, een hart, een long, alles heeft zijn eigen frequentie en is instelbaar met de Lecher antenne.

Mogelijke problemen

Het is bekend dat de diverse soorten straling legio problemen kunnen veroorzaken bij de mens. Helaas is het moeilijk dit te categoriseren, omdat een ieder nu eenmaal uniek is en anders reageert op verschijnselen als straling. Niettemin is het goed om jezelf te realiseren hoe je je voelt in de woonomgeving. Bij het meten op afstand is het belangrijk aan te geven of er plekken in huis zijn die fijn voelen, plekken die minder fijn voelen, is de slaapplaats vrij van apparaten, slaapt u met uw hoofd richting noorden of noordoosten? Slaapt u slecht? Wordt u vaak wakker ’s nachts, moet u vaak naar het toilet? Wordt u moe wakker?

Resultaat

Met de door u aangeleverde plattegrond van het huis, met gebruik van Google Street view, het Antenne register en een foto van u en eventueel uw huisgenoten stemmen we af. Bij het meten op afstand meten we de diverse soorten straling in uw huis, in uzelf en eventuele huisgenoten en geven dit aan in het meetverslag. Vanzelfsprekend krijgt u ook een advies wat te doen. Ons onderzoek is onafhankelijk en wij meten met diverse verschillende anti-stralingsproducten. Het zou te ver gaan om alle beschikbare producten uit te testen, echter hebben wij met de genoemde producten – hoewel in diverse prijsklassen – al ruime ervaring. Vanzelfsprekend staat het u vrij een ander product te kiezen, datgene wat wij aanbieden is slechts een leidraad. Indien er ook straling op de bewoner is aangetroffen, is dit eveneens aangegeven in het verslag door middel van een tekening. Dit betekent dat deze straling de bewoner beïnvloedt tijdens de nacht. Op die plek bent u lange tijd, u bent ’s nachts ook nog in een andere “mindset” en de oppervlakte voor belasting is groter omdat u ligt. Vaak is dus de slaapplaats het belangrijkste vertrek om “schoon” te houden.

Voorbeeld tekening gemeten huis

meten op afstand

 

Wilt u een stralingsonderzoek aanvragen? Vul dan alle gegevens in via onderstaande knop.

Online formulier

Wilt u een voorbeeld hoe een meetrapport eruit ziet en wat u krijgt voor uw geld? Klik hieronder op de knop Meetverslag.

Meetverslag

KOSTEN / TERMIJN

De kosten voor een meting van een woning op afstand € 295,-. Na insturen van uw formulier en de plattegrond en foto van uzelf wordt de factuur verstuurd. De meting vindt plaats nadat de betaling is ontvangen.

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Binnen 7 dagen heeft u een uitgebreid meetverslag in uw mailbox.