Meten - Op afstand

 

 

 

 

 

hansbaars.nl © 2008

Meten is Weten

Gezondheid met de Lecher antenne

Meten van het Huis op afstand

 

Ook een stralingsonderzoek op afstand behoort tot de mogelijkheden. Aan de hand van een plattegrond en foto van de bewoner(s) kan eveneens vastgesteld worden of er slechte straling aanwezig is en ook waar precies. Vervolgens kunt u met het advies aan de slag om de straling tegen te gaan.

 

Welke stappen zijn er?

1. U vult online het formulier in waarin een aantal vragen worden gesteld en gegevens vastgelegd

2. U stuurt tevens een plattegrond (begane grond is voldoende) van uw woning en als u deze niet

heeft, mag u de plattegrond ook tekenen.

3. U stuurt tevens via het formulier een foto op waar u alleen op staat.

4. U krijgt vervolgens een rekening thuis gestuurd

5. Na voldoen van de rekening ontvangt u binnen 7 dagen een uitgebreid advies en meetverslag in uw

mailbox.

 

Hoe werkt het?

 

In het meetverslag wordt weergegeven dat er is gezocht naar belastende straling op uw huis en – in sommige gevallen – ook op uzelf of uw huisgenoten. Met belastende straling bedoelen we de diverse soorten straling die in en rond uw huis aanwezig zijn en waar u last van kunt hebben of krijgen.

Zo is er straling in de vorm van aardstralen, wateraders, GSM straling, WIFI straling, straling van andere systemen zoals radar, C2000 en zaken als hoogspanningsleidingen en elektrische circuits. De aanwezigheid van deze diverse soorten straling neemt de laatste jaren in sneltreinvaart toe en vormt een groot probleem. Enerzijds blijken de fabrikanten niet bereid om te erkennen dat dit gezondheidsklachten kan veroorzaken, anderzijds wordt er ook (nog) te weinig gepubliceerd over mogelijke gezondheidsrisico’s.

 

Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens is er een meting gedaan

met de Lecher antenne. De Oostenrijker Ernst Lecher ontwikkelde een

methode om de golflengte en frequentie van elektromagnetische golven

te meten. Later is op basis hiervan de antenne ontwikkeld die nog steeds

zijn naam draagt. Alles is energie en dus is alles te meten met de eigen

frequentie. Zowel een waterader, een aardstraal, een boom, een plant,

een hart, een long, alles heeft zijn eigen frequentie en is instelbaar met de

Lecher antenne.

 

Het is bekend dat de diverse soorten straling legio problemen kunnen veroorzaken bij de mens.

Helaas is het moeilijk dit te categoriseren, omdat een ieder nu eenmaal uniek is en anders reageert

op verschijnselen als straling. Niettemin is het goed om jezelf te realiseren hoe je je voelt in de

woonomgeving. Zijn er plekken die fijn voelen, plekken die minder fijn voelen, is de slaapplaats vrij

van apparaten, slaapt u met uw hoofd richting noorden of noordoosten? Slaapt u slecht? Wordt u vaak wakker 's nachts, moet u vaak naar het toilet? Wordt u moe wakker?

 

Met de door u aangeleverde plattegrond van het huis, met gebruik van Google Street view en een

foto van u en eventueel uw huisgenoten stemmen we af. Dan meten we de diverse soorten straling

in uw huis, in uzelf en eventuele huisgenoten en geven dit aan in het meetverslag. Vanzelfsprekend

krijgt u ook een advies wat te doen. Ons onderzoek is onafhankelijk en wij meten met diverse

verschillende anti-stralingsproducten. Het zou te ver gaan om alle beschikbare producten uit te

testen, echter hebben wij met de genoemde producten – hoewel in diverse prijsklassen – al ruime

ervaring. Vanzelfsprekend staat het u vrij een ander product te kiezen, datgene wat wij aanbieden is

slechts een leidraad. Indien er ook straling op de bewoner is aangetroffen, is dit eveneens

aangegeven in het verslag door middel van een tekening. Dit betekent dat deze straling de bewoner

beïnvloedt tijdens de nacht. Op die plek bent u lange tijd, u bent ’s nachts ook nog in een andere

“mindset” en de oppervlakte voor belasting is groter omdat u ligt. Vaak is dus de slaapplaats het

belangrijkste vertrek om “schoon” te houden.

 

 

Voorbeeld tekening van een gemeten huis Voorbeeld van straling door de mens

 

Wilt u een stralingsonderzoek aanvragen? Vul dan alle gevevens in via onderstaande rode knop.

Wilt u een voorbeeld hoe een meetrapport eruit ziet en wat u krijgt voor uw geld? Klik hieronder op de rode knop

Voorbeeld Meetverslag

KOSTEN / TERMIJN

 

De kosten voor een meting van een woning op afstand + een bewoner bedragen € 75,-. Voor iedere

extra bewoner (mens of dier indien gewenst) wordt € 7,50 extra in rekening gebracht. Na insturen van

uw formulier en de plattegrond en foto van uzelf wordt de factuur verstuurd. De meting vindt plaats

nadat de betaling is ontvangen.

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW

 

Binnen 7 dagen heeft u een uitgebreid meetverslag in uw mailbox.